TECHNISCH ATHENEUM BRASSCHAAT

Digitale Infoavond 4/3/2021

Hartelijk dank om zo talrijk aanwezig te zijn op onze digitale infoavond op donderdag 4 maart 2021.

Hier kan u alle informatie die u werd gegeven opnieuw bekijken.

Hopelijk mogen wij uw zoon of dochter snel in levende lijve verwelkomen op onze school.